Odbiór instalacji elektrycznej to niezwykle ważny proces, bez którego żadna nieruchomość nie może zostać oddana do użytku. By go przeprowadzić, konieczne jest dokonanie wszelkich pomiarów, a także sprawdzenie poprawności działania całej instalacji elektrycznej. Po wykonaniu tych prac firma elektryczna jest zobowiązana do przekazania właścicielowi protokołu odbioru instalacji elektrycznej. Co zawiera taki dokument i kto może wystawić protokół  odbioru instalacji elektrycznej w domu?

Jak wygląda odbiór instalacji elektrycznej?

Instalacja elektryczna jest jedną z najważniejszych instalacji w każdym mieszkaniu, jak również domu jednorodzinnym. Jej prawidłowe funkcjonowanie zapewnia nie tylko bezawaryjną pracę wszystkich urządzeń elektrycznych, ale także gwarantuje bezpieczeństwo dla domowników. Po zakończeniu prac związanych z montażem instalacji elektrycznej konieczne jest zatem sprawdzenie stanu i sprawności instalacji elektrycznej w domu. Warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • rozmieszczenie instalacji elektrycznej oraz jej zgodność z projektem, w tym m.in. lokalizację punktów elektrycznych i łączników, wysokość poszczególnych punktów elektrycznych oraz poprawność liniową całej instalacji (czy wszystkie punkty zostały wykonane na tym samym poziomie);
 • ułożenie przewodów – dobrze jest ocenić, czy przewody zostały umieszczone w liniach poziomych i pionowych (nie powinny występować tu skosy);
 • opis bezpieczników – sprawdzamy nie tylko, czy instalacja zawiera wszystkie bezpieczniki, ale także to, czy każdy obwód jest dokładnie opisany;
 • rodzaje i poziom zabezpieczeń IP w gniazdkach elektrycznych;
 • lokalizację skrzynki elektrycznejoraz zgodność umiejscowienia rozdzielni z projektem;
 • rodzaje przewodów oraz to, czy posiadają one niezbędną ochronę przeciwpożarową;
 • pomiar rezystancji izolacji przewodów (sprawdzenie, czy druty w przewodach są zasłonięte);
 • ścieżki przewodów w ścianach i ich zgodność z pierwotnym projektem;
 • listę łączników różnych rodzajów, w tym łączników jednobiegunowych, dwubiegunowych, krzyżowych i świecznikowych;
 • stan elementów wykonanych z materiałów przewodzących prąd oraz ich podłączenie do uziemienia.

Jakie uprawnienia są potrzebne do odbioru instalacji elektrycznej w mieszkaniu lub domu?

Montaż instalacji elektrycznej powinien być przeprowadzony przez doświadczonego i certyfikowanego elektryka, który posiada stosowne uprawnienia, w tym przede wszystkim certyfikat kwalifikacyjny grupy G1. Warto podkreślić, że chociaż część prac instalacyjnych (np. ułożenie przewodów) może wykonać elektryk nieposiadający certyfikatu, to jednak takie prace jak podłączenie kuchenek, liczników i sporządzenie końcowego protokołu odbioru wymaga posiadania niezbędnych uprawnień SEP.

Jakie elementy powinien zawierać protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Po wykonaniu wszystkich pomiarów fachowiec przygotowuje protokół odbioru instalacji, który zawiera oświadczenie o zgodności wykonanej wewnętrznej instalacji elektrycznej z ustalonym schematem. W każdym dokumencie powinny znaleźć się również następujące informacje:

 • miejsce i data sporządzenia protokołu;
 • dane firmy wypełniającej protokół odbioru instalacji elektrycznej oraz aktualne numery świadectw kwalifikacyjnych osoby, która przeprowadziła pomiary;
 • dane osoby odbierającej protokół (właściciel nieruchomości);
 • dane nieruchomości, w której wykonana została instalacja elektryczna;
 • dane uzyskane z liczników energii elektrycznej;
 • rodzaj użytych urządzeń kontrolno-pomiarowych;
 • podpis odbiorcy i dostawcy usługi.