Ogrzewanie gazowe to jeden z najczystszych sposobów na ciepło w domu lub mieszkaniu, który wypiera piece opalane drewnem, czy węglem. Jeśli rozważasz wymianę lub montaż nowej instalacji grzewczej pewnie zastanawiasz się, ile kosztuje instalacja gazowa albo wymiana rur gazowych, gdy chcemy przeprowadzić fachową modernizację całego układu.

Jak wygląda wymiana instalacji gazowej?

Jeśli chcemy wymienić instalację gazową, to bez względu na rodzaj budynku, w którym mieszkamy musimy uzyskać stosowne pozwolenie. Aby je otrzymać, niezbędny jest plan sieci i jej modernizacji. Jego wykonanie można zlecić profesjonalnej firmie. Ważne, aby demontaż instalacji gazowej, jej wymiana i podłączenie zostało przeprowadzone przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Bez tego późniejsze użytkowanie ogrzewania i całej instalacji będzie niemożliwe, nie mówiąc już o tym, że dla mieszkańców może stanowić ogromne zagrożenie.

Projekt instalacji powinien zawierać nie tylko rozkład rur, urządzenia grzewczego, czy gazomierza, ale też elementów wentylacji, odprowadzania spalin itp. Dobór kotła grzewczego zależy od zlecającego, ale po poradę można się również zwrócić do fachowców. Doradzą w zakupie urządzenia odpowiedniego do potrzeb danej instalacji oraz zadań, które ma wykonywać.

Wymiana instalacji gazowej w bloku

Jeśli osobą zainteresowaną wymianą instalacji gazowej jest właściciel pojedynczego mieszkania lub wynajmujący, fakt ten należy zgłosić do spółdzielni mieszkaniowej. Wymiana instalacji gazowej w mieszkaniu własnościowym lub spółdzielczym zazwyczaj wymaga specjalnego pozwolenia. Instytucja zarządzająca blokiem może oczekiwać przedstawienia wniosku oraz planu instalacji. Najlepiej w tej sprawie dowiedzieć się więcej w spółdzielni, która powinna przekazać swoje oczekiwania odnośnie niezbędnej dokumentacji. Możemy również odwołać się do jej regulaminu. Pamiętajmy, że równie ważne jest wynajęcie firmy, której pracownicy mają uprawnienia do wykonywania takich prac. W niektórych wypadkach może być konieczne przekazanie protokołu badania szczelności instalacji oraz protokołu kontroli sprawności technicznej przewodów kominowych.

W przypadku, gdy wnioskodawcą wymiany instalacji jest spółdzielnia, to jej obowiązkiem jest uzyskanie w gminie wszystkich niezbędnych pozwoleń na wymianę instalacji, a w tym doręczenie planu nowej instalacji. Spółdzielnia przeprowadza remont na własny koszt i zajmuje się innymi sprawami, w tym przeprowadzeniem próby szczelności instalacji gazowej, która została wymieniona lub wyremontowana. Do przeprowadzenia wymiany instalacji gazowej potrzebna jest również zgoda większości członków spółdzielni. Remont taki może się również wiązać z wyprowadzeniem liczników gazu poza mieszkania, co obecnie jest coraz częstszym zaleceniem.

Instalacja gazowa w domu

Gdy chcemy dokonać wymiany instalacji gazowej w domu wolnostojącym, musimy wystąpić o osobne pozwolenie na budowę. Musi się w niej znaleźć szczegółowa dokumentacja projektowa całego przedsięwzięcia. Projekt modernizacji może wykonać jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku budowy nowego domu wniosek powinien być dołączony do ogólnego pozwolenia na budowę. Istotne jest również uzyskanie właściwego przyłącza – po nie należy się zgłosić do wybranego dostawcy gazu. W wypadku domu jednorodzinnego licznik gazu powinien znajdować się w zewnętrznej skrzynce.

Jakie rury do instalacji gazowej?

Bez względu na rodzaj budynku, w którym dochodzi do wymiany lub montażu instalacji, wyróżnia się dwa rodzaje rur do przesyłania gazu we wnętrzu. Najczęściej używa się rur miedzianych z wykorzystaniem łączników do lutowania twardego lub łączników zaprasowywanych, produkowanych z miedzi typu Cu-DHP (odtlenionej fosforem). W przypadku przewodów pionowych wykorzystuje się rury stalowe bez szwu lub przewodowe ze szwem.

Sposób umieszczenia rur zależy od rodzaju paliwa. Jeśli jest to gaz ziemny, rury powinny znajdować się ponad przewodami iskrzącymi – najczęściej jest to tuż pod sufitem. W przypadku gazu płynnego, rury powinny znajdować się przy podłodze. Ważne jednak, aby nie umieszczać rur blisko fundamentów (tzn. co najmniej 50 cm wyżej). Zarówno w przypadku przyłącza, jak i instalacji wewnątrz domu, należy ją prowadzić w odpowiedniej odległości od innych instalacji. Ponadto, jeśli budujemy instalację na zewnątrz budynku, można wówczas używać tylko rur stalowych. Muszą być one dodatkowo osłonięte farbą antykorozyjną.

Ile kosztuje założenie gazu?

Cena podłączenia gazu zależy od wielu czynników. Przyłącze gazu, za które odpowiada wybrany dostawca, to koszt ok. 1500 złotych. W ramach wymiany instalacji, zlecający ponosi koszt materiałów. W niewielkim mieszkaniu koszt ten nie przekracza 1000 złotych. Do tego należy dodać projekt wymiany, który może kosztować kilkaset złotych. Ostatnią składową jest robocizna, ponieważ bez wymaganych uprawnień nie wolno wykonać takich prac i trzeba je zlecić profesjonalnej firmie.